Czy olejek Canna Pets zawiera psychoaktywny THC?

Nie zawiera. Jego wartość w naszym olejku jest niemierzalna.