Czym jest synergizm?

Niektóre naturalne produkty łączą się ze sobą, aby zapewnić lepsze korzyści, których nie zauważysz, używając każdego z nich osobno. Dlatego, jeśli wszystkie fitosubstancje są podawane razem jak w naszym olejku Canna Pets uzyskujemy efekt synergii, czyli ich zwielokrotnione działanie, niż gdyby każdy był podawany oddzielnie.